BS. An: 0908 431 946
Trang Chủ Liên Hệ ...

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA NGỌC AN

194 Nguyễn THị Thập - P.Bình Thuận - Quận 7 - TP.HCM

Hotline: 0908.431.946 Bs Chuyên khoa II Trần Ngọc An

Email: bstranngocan@gmail.com

Thời gian làm việc : Thứ 2- thứ 6 ( 18h30 - 21h)